• Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
Previous Next

Lederudvikling i IT-branchen

 

Succesvirksomheden e-conomic fortsætter væksten. Det betyder nye mellemledere, som skal uddannes. Vi har skræddersyet et forløb henover efteråret og vinteren, som tager udgangspunkt i delelementer fra Cronquist Consults LeaderShop-model.

 

 

Referencer---lederudvikling-ITForløbet indledes med kick-off og observation af nuværende ledelsesadfærd. Derefter er forløbet tilrettelagt som hands-on action learning i fire moduler og kombinerer forskellige læringsarenaer; fra spændende outdoor-faciliteter, på kontoret, på hotel og i et mindre teater.

 

De fire moduler omhandler 1) ledelse i praksis som internat, 2) processtyring med simulator, 3) deep dive kundeorientering og 4) personlig power.

 

Modulerne kan udvidet til også at omfattet super-pædagogisk og effektiv økonomitræning for ikke-økonomer samt den særlige udfordrende og unikke 3½ døgns tur, som vi kalder for "eksekvering" i samarbejde med repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen og Jægerkorpset.

 

Deltagerne vil undervejs komme til at arbejde med et buddy-system, få lektier for, indgå i coaching-forløb, ligesom de vil møde nogle centrale kunder og indhente feedback på deres nye læring fra både medarbejdere og virksomhedens ledelse.

LeaderShop-model

Programmet indeholder inspiration fra Stifinder-progammet og er baseret på mere end 20 års ledelseserfaringer under selv de mest ekstreme vilkår.