• Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
Previous Next

Finale ekspedition i BosnienM5 Bosnien web

08.maj 2016

 

16 unge deltagere i projekt "Uddannelse Til Mig - fremtidens lederberedskab" har netop gennemført femte og sidste modul med fire døgns benhård træning: Personlig udvikling, effektivt samarbejde og teamledelse i praksis.

 

Denne finale ekspedition samler træningen på de fire forudgående moduler, øver sværhedsgraden markant og fokuserer træningen på at teamet lærer at bevare roen under ekstremt vanskelige udfordringer i naturen og alligevel leverer toppræstationer.

 

Rammen for ekspeditionen er Bosnien, hvor ungerne både bygger egen bivuak lejr, laver mad over bål i regnvejr, sover minimalt og klarer udfordringer som 42 fri rappelling fra "Kameni Most", logoet i OLTC, white water rafting i morgengryet, stroppetur 4 km med fuld oppakning op af et bjerg og sejrer over både sig selv og med teamet.

 

Hvert døgn er der på skift fire teamledere, der er ansvarlige for alle aktiviteter, hvor der skal træffes svære beslutninger og eksekveres. Teamet skal overkomme frygt og lære at improvisere for at demonstrere skaberkraft, innovationskapacitet og lederskab - hjertet i OLTC-aktiviteter for både voksne og unge med topprofessionelle instruktører.

 

Link til billeder og video.

 

Projektet handler om at at kombinere frivillig, ulønnet lektiehjælp med karakteropbyggende outdoor teamaktiviteter over fem stk. 2-5 døgns moduler både i DK og i udlandet for at styrke og udvikle egenomsorgsevnen hos den unge. Sidste modul i Kr.Him.fartsferien er fire døgns finaleekspedition til Bosnien med bl.a. white water rafting og rappelling.

 

Gradvist arbejder vi hen mod målet, hvor de unge finder frem til deres eget, indre lederberedskab; en måde at identificere og aktualisere deres enorme, indre potentiale - vores skaberkraft, hvorfra alle ting er mulige at realisere, når blot vi sætter os et ambitiøst mål og træner dedikeret. Hør radiointerview, hvor Mads Cronquist er månedens gæst i temaudsendelsen.

 

Projektet bygger videre på foregående moduler og øger gradvist sværhedsgraden henimod at klargøre den unge til at blive leder i sit eget liv som forudsætning for at kunne lede andre med autencitet, indre ro og stor personlig styrke. Samtidig bygges bro til udslusnings-klassetrinene.

 

Den gennemgående træningsmetode hedder 3H, som sikrer, at den unge opnår en varighed effekt og lærer deltageren bevidst at kunne aktualisere sit uindfriede potentiale for at skabe exceptionelle gode resultater både for sig selv og i samarbejde med andre. 

 

Projektet afsluttes med en finaleekspeditionen over fire døgn i Bosnien, hvor Outdoor Leadership Training Center har sin oprindelse baseret på 25 års erfaring med ledelse af teams under selv de mest ekstreme vilkår. Her arbejdes der således med træning i ledelse af højtydende teams, der arbejder effektivt sammen for at indfri virkelig ambitiøse mål.

 

Projektet fortsætter og videreudvikles næste skoleår (2016/17) med to samtidige hold fra to forskellige skoler med i alt 24 unge deltagere.